Prostytucja


Ostatnia modyfikacja tematu:
Dział "Seksualność"
Dział "Moralność"
Encyklopedia OKIEM - strona główna

Seks za pieniądze

oprac strony. Michał Kalisz


Definicja
Prostytucja - sprzedaż usług seksualnych (najczęściej: odbywanie stosunków płciowych) za pieniądze lub inny rodzaj zapłaty. Osoba oferująca takie usługi seksualne nazywana jest prostytutką. [definicja słownikowa]
Z języka łacińskiego "prostitutio" oznacza nierząd, uprawiany w celu osiągnięcia jakiś korzyści. Obecnie pod pojęciem prostytucja rozumie się oddawanie, w celach zarobkowych, swojego ciała do dyspozycji innej osoby, by zaspokoić jej seksualne potrzeby.

Prostytucja w prawie polskim
Sama prostytucja nie jest zabroniona przez polskie prawo. Zabronione są jednak czyny bezpośrednio z nią związane takie jak Wolno się sprzedawać tylko samemu
Polski kodeks karny nie zabrania uprawniania prostytucji (własnej) i czerpania z tego korzyści materialnych. W niektórych krajach jest całkowicie zabroniona przez prawo, w innych legalna i traktowana nawet jak zawód. Prostytucja jak na razie w pełni zalegalizowana jest w Niemczech i Holandii. Nieprzymuszona, dobrowolnie wykonywana prostytucja jest w Polsce jak najbardziej legalna! Niestety patologia prawa sprawia, że ono zamiast zapobiegać i chronić, dopuszcza praktykowanie czynności uwłaczających godności człowieka.
Prostytucja jest w praktyce pogwałceniem godności i nienaruszalności osoby, gwarantowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Prostytucja wg przykazań
Prostytucja jest grzechem występującym bezpośrednio przeciwko VI Przykazaniu Bożemu "Nie cudzołóż". Kwestia czerpania z tego korzyści jest w tym wypadku drugoplanowa, lecz jeszcze bardziej podnosi negatywną wartość czynu. Wyjścia 20,14

Podział

Miejsca działania osób zajmujących się prostytucją

Przyczyny prostytucji

Główne przyczyny
Szybki zysk
Prostytucja we współczesnym świecie stała się nie tylko koniecznością, wynikającą ze skrajnie ubogiej i trudnej sytuacji życiowej, lecz również łatwą i mało męczącą formą zarobku. Prostytucja jest zatem sposobem na szybkie i skuteczne pozyskiwanie środków niezbędnych do życia.

Zmiany - nie zawsze z pobudek finansowych
Wbrew powszechnym stereotypom wśród osób uprawiających prostytucję, znajdują się ludzie pochodzący z rodzin o różnym statusie ekonomiczno-społecznym, zróżnicowanym poziomie wykształcenia, różnych wyznań (również niewierzący) i narodowości. Często są to osoby wykształcone, biegle władające wieloma językami, zamężne lub żonate, wychowujące dzieci, inteligentne. To co różni prostytucję lat 60-tych, 70-tych od prostytucji we współczesnym świecie, to fakt, że kiedyś większość kobiet świadczących usługi seksualne pochodziła ze środowisk patologicznych. Obecnie wiele prostytutek wywodzi się z tzw. "dobrych rodzin". Prostytutka wcale nie musi wywodzić się z rodziny patologicznej! Jedyne co łączy prostytucję kiedyś i dziś to pobudki finansowe.

Stan obecny
Prawie 2/3 kobiet świadczących usług seksualne traktuje je jako zajęcie tymczasowe którego głównym celem jest zdobycie środków finansowych, wyjście z bieżących kłopotów, bądź uzbieranie pieniędzy na inne cele. Co czwarta kobieta świadcząca usługi seksualne pracuje w swojej "profesji" wyłącznie dlatego, że jest to jedyny sposób na utrzymanie się. Tylko dla kilku procent (4%) niniejsza praca jest traktowana jako stałe zajęcie i te kobiety chciałyby ją wykonywać możliwie długo.

Probemy

Zagrożenia dla osób zajmujących się prostytucją to przede wszystkim AIDS i choroby przenoszone drogą płciową a także wewnętrzne zagubienie przejawiające się zburzeniem hierarchii wartości

Doświadczenia związane z prostytucją pozostają w psychice człowieka na całe życie! Traci się wszystko co do tej pory stanowiło o tym kim się jest i jak się żyje. Wszystko, co miało sens, zostaje odebrane. Osoba uprawiająca prostytucje czuje się oszukana i bardzo samotna. Znieczulaczem staje się nie rzadko alkohol lub narkotyki. Dziewczyny które ćpają i piją, pragnął zagłuszyć sumienie czy też obrzydzenie. Niektóre osoby zajmujące się prostytucją sięgają po dramatyczne rozwiązanie jakim staje się samobójstwo. Szacunek dla swojej osoby traci się na zawsze. Brzydzi się siebie, swojego ciała. Odrzuca się Boga. Traci się wiarę. Jedyny ratunek to dostrzec, iż sięgnęło się dna i zrobić wszystko by się od niego odbić.

Zjawisko rozwija się przede wszystkim w wielkich miastach, gdzie popyt na usługi i warunki są sprzyjające. Kobiety uprawiające prostytucje często, chociaż nie zawsze, traktowane są jak przedmioty, za które się płaci. Ciało kobiety staje się towarem na sprzedaż.

"Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego" [Jan Paweł II] Dar z prawdziwej, szczerej miłości, a nie przedmiot kupiony za pieniądze!

Prostytucja to sytuacja, w której jedna ze stron całkowicie podporządkowuje się popędowi seksualnemu do tego stopnia, że rezygnuje z władzy nad własną seksualnością, akceptując współżycie z nieznaną sobie osobą. Z kolei druga strona przyjmując pieniądze, akceptuje fakt, że jest traktowana przedmiotowo. Godzi się więc na to, że nie jest traktowana jako osoba, że współżyjący z nią człowiek nie interesuje się jej przeżyciami i jej losem, gdyż jest zainteresowany jedynie własną przyjemnością cielesną w tym celu posługuje się ciałem drugiej osoby. Miłość prawdziwa jest decyzją woli i wyraża się troską o najgłębiej rozumiane dobro osoby kochanej, zatem prostytucja nie może w żaden sposób być wyrazem miłości. Prostytucja ogranicza wolność człowieka, ponieważ wolność nie polega na spełnianiu cielesno-zmysłowych zachcianek.

Pomoc

Organizacje próbujące pomagać ludziom zajmującym się prostytucją

Fundacja przeciwko handlowi kobietami "La Strada"
- międzynarodowa sieć zajmująca się działaniami mającymi ukrócić handel kobietami a także pomagająca wyjść kobietom z sytuacji prostytucji przymusowej, najczęściej wyjazdowej.
- fundacja oprócz pracy prowadzi szkolenia na terenie wielu krajów dla innych organizacji
- adres polskiej fundacji: www.strada.org.pl
- adres międzynarodowy: www.fo-stvkennisnet.nl

Program "Stacja" - Zintegrowana pomoc w zapobieganiu i wychodzeniu z prostytucji dziecięcej oraz młodzieżowej
-adres: www.stacja.org.pl

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
-adres: www.federa.org.pl

Women Hurt In Systems of Prostitution Engaged in Revolt (WHISPER)
- organizacja założona przez byłe prostytutki
- same o sobie mówią "ocalone z prostytucji"
- uznają, że prostytucji nie można traktować jak zawód

Prostitution Groups
- organizacja działająca w Szwecji w czterech największych miastach - Sztokholmie, Malm, Gteborgu i Norek
- dąży do ograniczenia zjawiska prostytucji
- pracuje w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne, udzielając im wsparcia i zachęcając jednocześnie do porzucenia prostytucji, przeciwdziałają rekrutacji młodych dziewczyn
- informuje o zagrożeniach związanych z AIDS i chorobami przenoszonymi drogą płciową
- dociera do ludzi, kupujących usługi seksualne (klientów) i przekonują, by tego nie robili

Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute - Commitee for the Civil Rights of Prostitutes
- organizacja włoska
- adres: www.luccioleonline.org

Eaves Housing for Women POPPY Project
- organizacja brytyjska
- 24 Hour HOTLINE : 0207 840 7129 (telefon zaufania dla kobiet ofiar handlu ludźmi)
- mail: poppy@eaveshousing.co.uk


Organizacje działające na rzecz uznania praw prostytutek

Te organizacje, działające niekiedy w dobrej wierze, tj. w obronie i w celu polepszenia warunków owej "pracy" skutecznie przyczyniają się jednak do rozszerzania prostytucji, ułatwiają powstawanie klubów, zachęcają do samodzielnego angażowania się do klubów, ułatwiają pracę naganiaczom, powodują, że kluby mają lepszy wybór, a więc mogą niżej opłacać i bardziej wyzyskiwać kobiety. Sytuacja wspomaga proces w którym kobiety, mogące wykorzystyać swoje inne walory decydują się wejść w sieć z której bardzo trudno wyjść.

Call Off Your Old Tired Ethics (COYOTE)
- organizacja zrzeszająca prostytutki
- domagają się poszanowania prawa do wyboru rodzaju zatrudnienia, prawa do swobodnego poruszania się i wolności stowarzyszania się
- domagająca się zniesienia praw wymierzonych przeciwko prostytucji i uznania legalnego statusu kobiet świadczących usługi seksualne
- COYOTE organizuje coroczny Bal Prostytutek z okazji święta Halloween, zabawę kostiumową, dochody z której pozwalają organizacji prowadzić działalność: wydawać biuletyn, przygotowywać materiały informacyjne

Prostitutes of New York (PONY) Prostytutki Nowego Jorku
- organizacja zrzesza wszystkich ludzi związanych z przemysłem erotycznym: prostytutki uprawiające zawód i byłe prostytutki, tancerki erotyczne, streeptizerki, tancerki z peep-shows, kobiety pracujące w telefonach seksualnych
- opowiada się za dekryminalizacją prostytucji, rozwijaniem usług prawniczych i zdrowotnych dla osób świadczących usługi seksualne, zachęca osoby związane z przemysłem seksualnym do promowania kodeksów pracy
- swym członkom przekazuje informacje na temat kompetentnych, godnych zaufania i postępujących etycznie prawników, rozumiejących specyfikę środowiska, poleca także lekarzy i terapeutów

Hydra
- organizacja założona w 1980 roku przez same prostytutki
- Hydra radzi, jak pertraktować z klientem, informuje o różnorodnych technikach seksualnych w pracy, o regulacjach prawnych dotyczących prostytucji, w celu pozyskania opinii publicznej wydaje ulotki, foldery, materiały informacyjne, organizuje kongresy prostytutek
- Hydra jest organizacją wzajemnej pomocy prostytutek, prowadzi poradnictwo o możliwościach rozpoczęcia pracy, ale także informuje o możliwościach zmiany pracy
- przeciwdziała dyskryminacji kobiet i stara się wpływać na polepszenie warunków życia i pracy prostytutek
- w ramach wzajemnej pomocy wydała dla cudzoziemskich prostytutek, pracujących w Berlinie, ośmiojęzyczny, podręczny słowniczek użytecznych zwrotów, których znajomość mogłaby się okazać w pertraktacjach z niemieckimi klientami, właścicielami klubów oraz policją i pozwoliła łatwiej wyegzekwować swoje prawa


Nasze materiały:
** Miłość
** Problemy seksualne
** Pornografia
** Pornografia w Mediach - artykuł: autor Jacek Zieliński


Bibliografia
** strony organizacji zajmujących się tym problemem oraz dzienniki i pamiętniki osób zajmujących się prostytucją
** Ks. Marek Dziewiecki - "Młodzi w poszukiwaniu szczęścia. szczęście - miłość- seksualność" wyd. Święty Paweł
** Jacek Pulikowski - "Jak wygrać miłość? Instrukcja obsługi" wyd. Święty Paweł